Selvbygg

BYGGE SELV?

Det er mulig å bygge om din bil selv. Det fordrer riktignok at du fremskaffer dokumentasjon på de delene du skal benytte og disse delene må være godkjente til din bil. Det må være samsvar med modell og delenummer fra produsenten på de deler du vil benytte. Dokumentasjonen på et hevesett må også omfatte godkjenning på den dekkdimensjonen du eventuelt skal ha på din bil. Det er essensielt å fremskaffe dokumentasjon på at dette utstyret er testet og godkjent for det Europeiske markedet. Dokumentasjonen fra testlaboratoriene vil også fortelle deg hvilke begrensninger du har.

Når du har fremskaffet den dokumentasjonen du mener du trenger på hevesett, felger og eventuelt annet utstyr så må du lage en detaljert beskrivelse på hvordan du skal bygge din bil. I denne beskrivelsen må det komme frem hvilken hjuldimensjon du skal ha på bilen.

Deretter må du gjøre en avtale med din lokale Trafikkstasjon for en forhåndskonferanse. Ta med deg bilen slik den er godkjent i vognkortet i dag; i tillegg må du medbringe den dokumentasjonen du har fremskaffet på de ulike delene som skal brukes, samt din beskrivelse på hvordan du vil utføre byggingen.

Trafikkstasjonen vil da kunne gi deg et klarsignal på om du har det som må til, eller om du mangler dokumentasjon for å få bilen godkjent.

Når du får klarsignal fra Trafikkstasjonen, kan du bygge bilen etter din beskrivelse. Bilen må vises Trafikkstasjonen når den er ferdig bygget for endelig godkjennelse. Endringene blir, dersom godkjent, ført inn i vognkortet.

Eier er selv ansvarlig for å sjekke hva han kan utføre av arbeid på egen bil og ikke. Alle kjøretøy skal være i forskriftsmessig stand. Å føre en bil som ikke er i henhold til vognkortets beskrivelse, kan ved ulykke gi alvorlige konsekvenser.

Hvordan gjør Arctic Trucks det?

Ovennevnte beskrivelse er på mange måter den samme veien vi går. Forskjellen er at vi får gjort beregninger og tilpasninger av våre egne bil-ingeniører. Vi tilpasser våre bygg etter dagens Europeiske regelverk, før de blir sendt til et testlaboratorium. Les mer om hvilke testorgan vi bruker i vår historie.
På laboratoriet blir det foretatt 15 forskjellige tester. For å nevne noen; støy, stabilitet, bremse test med og uten servo, styre test med og uten servo og speil test. Når bilen er testet, får vi test dokumentene. Disse dokumentene tar vi med oss til Trafikkstasjonen, før vi får en nasjonal godkjenning på hver ombygging. Også for oss er det uhyre viktig at vi følger våre egne forhåndsavtalte prosedyrer for å få hver ombygging godkjent.  

Alle biler vi bygger blir forevist Trafikkstasjonen for godkjenning basert på de tester og ombyggings prosedyrer som er forhåndsgodkjent, og en kontrollør sjekker hver enkelt bil for å forvisse seg om at jobben er utført i henhold til gjeldende dokumentasjon og prosedyrer.

Før du starter å bygge om et kjøretøy anbefaler vi deg å ta kontakt med en av Statens vegvesen trafikkstasjoner for å få veiledning.
Det er klare grenser for hva som regnes som ombygging og hvor mye som er tillatt å gjøre.

Når du har bygd ferdig et kjøretøy må kjøretøyet på nytt godkjennes av en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. 
Her kan du bestille kjøretøykontroll på nett. 

Statens Vegvesen

Hentet fra Statens Vegvesens nettside om Ombygging av kjøretøy