Åpenhetsloven

Arctic Trucks Norge er opptatt av menneskeverd og anstendige arbeidsforhold og arbeider kontinuerlig med etterlevelse av lover og regler på dette området. Nedenfor finnes vår redegjørelse for etterlevelse av Åpenhetsloven.

Organisasjon og driftsområde

Arctic Trucks Norge spesialiserer seg på tilpasning, ombygging og salg av ekstrautstyr til 4×4 kjøretøy. Vi skal være markedsledende på ekstrautstyr og ombygging av 4×4 kjøretøy for bedre fremkommelighet i krevende terren.
Arctic Trucks Norges driftsområder omfatter følgende, Ombygginger, verksted, salg i butikk og salg på nett. Virksomhetens daglige leder er ansvarlig for etterlevelse av lover og regler. Det er styrets ansvar å påse daglig leders arbeid.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi har utarbeidet en detaljert rutine for etterfølgelse av åpenhetsloven. Her inngår kartlegging av leverandører, risikovurderinger, aktsomhetsvurderinger, tiltak ved avdekkede forhold samt rapportering.

Negative konsekvenser

Vi har pt. ikke avdekket noen negative konsekvenser i forhold til kravene i Åpenhetsloven.

Vesentlige risiko for negative konsekvenser

Vi kategoriserer våre leverandører i 3 kategorier.

Risikovurdering

Leverandører eller tjenesteytere vurdert tilhørende i kategorien høy anses å ha økt risiko for brudd på regelverket. Vi iverksetter preventive tiltak i verdikjeden overfor denne kategori leverandører. Generelt ser vi en økt risiko hos våre internasjonale produsenter på grunn av geografisk avstand samt andre regelverk.

Tiltak iverksatt for å stanse evt. avdekkete negative konsekvenser

Arctic Trucks vil gjøre alt vi kan for å avbøte og rette opp avdekkede negative konsekvenser. Dette arbeidet foregår i en 3 trinns modell:

1) Avdekking
2) Påvirkning til forbedring
3) Retting evt. avslutning av kontraktsforhold ved manglende etterlevelse

Trinn 3 iverksettes om tinn 2 ikke gir ønskede resultater.

Begrensning av vesentlig risiko for negative konsekvenser

Arctic Trucks gjennomfører årlig kartlegging av alle leverandører. Leverandører kategorisert for økt risiko vil følges opp med tiltak for etterlevelse av regelverket.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

LeverandørTiltak
LLC TZK Rival, RusslandAvsluttet handel med Russland. Selskapet har flyttet til Kazakhstan og Tyrkia