Personvernerklæring

Vi i Arctic Trucks Norge er opptatt av personvern og jobber kontinuerlig for å sikre våre brukeres persondata.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss.

Formålet med informasjons som innhentes
Informasjon blir innhentet for å gi så god oppfølging som mulig til våre kunder og ansatte.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjonen blir lagret i vårt CRM system, deretter evt. saker for konkrete servicehenvendelser. Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjonen slettes etter behandling av forespørsel, evt. lagres i utstyrsregisteret i utstyrets levetid pluss et år.

Hva slags opplysninger samler vi inn?
Vi registrerer personopplysninger om deg når du kontakter oss ved å sende oss en e-post. Vi gir tilbakemelding via mail på at du er registrert i vårt CRM system.  Annen informasjon som samles inn – via nettleser (cookies) (se vår cookie erklæring her

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Arctic Trucks Norge ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Arctic Trucks Norge AS
Besøks– og leveringsadresse: Overgangen 17, 3058 Solbergmoen
Telefonnummer: +47 32 89 80 80
E-post: info@arctictrucks.no